Domov

Partneri

Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Štatút Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len „štatút“) na základe zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov podrobnejšie vymedzuje pôsobnosť a úlohy Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“), ustanovuje zásady jeho činnosti, zásady jeho vnútornej organizácie a vzťahy ministerstva k ministerstvám, ostatným ústredným orgánom štátnej správy, ďalším orgánom a organizáciám, právnickým osobám a fyzickým osobám.

KARPATSKÁ PERLA

Vinárstvo KARPATSKÁ PERLA, nadväzujúce na storočnú tradíciu výroby vína v rodinách majiteľov, manželov Šebovcov, dnes patrí k špičke najvýznamnejších vinárstiev Slovenska, ktoré sa dva roky po sebe stalo najlepším vinárstvom roka!

VÍNA Z MLYNA

Ako v rozprávke sa budete cítiť na starom mlyne zo 16. storočia, ktorý kedysi patril Pálfiovcom, grófom z Červeného Kameňa. Rodina Demovičovcov, teda súčasní majitelia, ho príkladne zrekonštruovali a vyrábajú tu autentické vína s chuťou terroir. Malé rodinné vinárstvo nadväzuje na storočnú tradíciu svojich predkov, jeden z nich bol dokonca vinohradníckym peregom – richtárom vo vinici. S ohľadom na pôvodné hodnoty vyrába vinárstvo autentické vína z vlastných viníc, rozprestierajúcich sa v chotári obce Doľany.

KAM S DEŤMI

Informačný portál www.kamsdetmi.sk je projektom ľudí, ktorí už majú svoje vlastné deti, alebo „len“ s deťmi pracujú. Zjednodušuje získavanie informácií nielen pre rodičov s deťmi, ale aj priateľov a známych, ktorí sa chcú zabaviť s deťmi a stráviť s nimi príjemný čas.

Kalendár udalostí
   
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
26 27 28 29 30 01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 01 02 03 04 05 06
Celý mesiac
Novinky