Domov

Vízia a Ciele

Vízia a Ciele

Trnava Tourism  ako organizácia destinačného manažmentu (DMO) pre región Trnavu a okolie si zvolila za strategický cieľ do budúcich rokov zvýšiť počet návštevníkov Trnavy a priľahlého regiónu.

Na trh cestovného ruchu vstúpila DMO Trnava Tourism ako jedinečná iniciatíva na Slovensku s víziou vybudovať do budúcnosti z regiónu Trnavy európsky rozpoznateľnú destináciu.

Vízia aj strategický cieľ musia byť podporené aj ďalšími špecifickými cieľmi:

  1. cieleným poziciovaním značky Tirnavia
  2. budovaním atraktívnych produktových línii a produktov destinácie
  3. vybudovaním komplexného systému riadenia cestovného ruchu v regióne Trnavy (okres Trnava) prostredníctvom fungujúcej regionálnej organizačnej štruktúry
  4. proaktívnou a ústretovou komunikáciou s domácimi obyvateľmi ako aj s návštevníkmi Trnavy a priľahlého regiónu

     

Kalendár udalostí
   
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
01 02 03 04 05 06 07
Celý mesiac
Novinky
--> -->