DomovMédiáArchív tlačových správ

2017-05-09 | Trnava Tourism osadila inf. tabule na D1

2017-05-09 | Trnava Tourism osadila inf. tabule na D1

Trnava, 9. 5. 2017 Oblastná organizácia cestovného ruchu chce tak zlepšiť orientáciu domácich i zahraničných návštevníkov pri cestách do mesta Trnava ako centra Regiónu TIRNAVIA. Cieľom je aj skvalitnenie propagácie historických pamiatok mesta pri príležitosti 30. výročia vzniku Mestskej pamiatkovej rezervácie. Projekt bol financovaný z poskytnutej dotácie Ministerstva dopravy a výstavby SR a z finančnej podpory spoločnosti ZF Slovakia, a.s.

Naším zámerom bolo osadenie hnedých informačných tabúľ označujúcich Mestskú pamiatkovú rezerváciu Trnava na prístupových cestách do mesta ‒ a to na D1 v oboch smeroch,“ hovorí Peter Nízl, predseda predstavenstva oblastnej organizácie cestovného ruchu Trnava Tourism, ktorá projekt realizovala. Na D1 ich osadila počas pondelka 1. mája 2017.

Tieto informačné tabule majú význam v infraštruktúre cestovného ruchu a ich úlohou je upozorniť a navigovať návštevníkov a turistov do označenej lokality. „Projekt napomohol k zatraktívneniu destinácie so zámerom osloviť nových návštevníkov a motivovať ich k návšteve v priebehu celého roka upozornením na turisticky atraktívnu Mestskú pamiatkovú rezerváciu z diaľnice D1,“ hovorí Peter Nízl a dodáva, že „prioritným cieľom bolo zvýšenie povedomia a budovanie pozitívneho imidžu o Trnave, ako o zaujímavom výletnom mieste na Slovensku, k čomu toto označenie jednoznačne prispeje.“

Mesto Trnava bolo jedným z najvýznamnejších uhorských miest stredoveku. Od roku 1238 nesie, ako prvé na Slovensku, titul slobodného kráľovského mesta. Zároveň bolo jedno z prvých miest na Slovensku, ktoré vytýčilo svoju Mestskú pamiatkovú rezerváciu. Tento rok Trnava oslavuje jej 30. výročie. „Teší nás, že sme projekt mohli dokončiť v čase výročia. Podarilo sa nám ho uskutočniť s podporou dotácie Ministerstva dopravy a výstavby SR a vďaka finančnému daru trnavskej spoločnosti ZF Slovakia, a.s.,“ dodáva.

 „Naša spoločnosť vníma mesto Trnava ako turisticky atraktívnu destináciu, a preto bolo pre nás cťou, že sme mohli finančne podporiť realizáciu tohto projektu v spolupráci s Trnava Tourism. Sme trnavskou spoločnosťou, ktorej záujmom je aktívne pristupovať k rozvoju mesta Trnava v rôznych aktivitách a táto bola jedna z nich.“ hovorí Jozef Martinovič, prokurista zo spoločnosti ZF Slovakia, a.s.

Trnava Tourism dala s mestom Trnava  vypracovať grafický návrh dopravnej značky IS11 s vyobrazením vybraných dominánt Mestskej pamiatkovej rezervácie Trnava. „Podkladom, historickým prameňom a inšpiráciou pre výber typických symbolov Mestskej pamiatkovej rezervácie bolo zobrazenie mesta v nespočetných vedutách ‒ stredovekých maliarskych a grafických vyobrazeniach mesta. Ako dominanty mesta na nich boli znázornené mestské opevnenie s jeho bránami a baštami, Mestská veža a Bazilika sv. Mikuláša. Tie sme použili na vyobrazení tabúľ,“ vysvetľuje na záver Tibor Pekarčík, viceprimátor mesta Trnava.

Mesto Trnava ročne navštevuje vyše 53 tisíc turistov, z toho 57% sú domáci návštevníci a 43% zahraniční. Najviac ich prichádza z Českej republiky, Nemecka, Poľska a Francúzska. Zdroj: údaje za rok 2016 poskytnuté ŠÚSR spracované z poskytnutých údajov ubytovacích zariadení na území mesta TRNAVA

 

Fotografie na stiahnutie:

http://www.uschovna.cz/zasilka/MAX22L8PLG2B2NNZ-63R/

http://www.uschovna.cz/zasilka/MATRJRZJMNMZ3JK6-VU9/

Zdroj: Trnava Tourism

 

Tešíme sa na vás v Regióne Tirnavia - regióne svetových vín!
--------------------------------------------------------------------
PR servis destinácie TIRNAVIA
Kontakt: marketing@trnavatourism.sk

Nájdete nás aj na Facebooku www.facebook.com/RegionTirnavia a na Instagrame www.instagram.com/regiontirnavia.


  S ARCHITEKTOM NA BICYKLI SPOZNÁVAJTE RETRO TVARY TRNAVY

   

  Trnava, 13. 9. 2016 – Spestrením tejto jesene budú cykloprehliadky, ktoré poskytnú možnosť pozrieť si Trnavu z iného pohľadu a zájsť aj na miesta, ktoré oko bežného návštevníka nevidí. To všetko s pomocou odborného výkladu architekta a na bicykloch! 

   

  Najzaujímavejšie industriálne objekty a pamiatky moderny mesta cyklistom predstaví architekt Miroslav Beňák. Počas prehliadky na bicykloch sa im naskytne úplne iný pohľad na mesto v kontraste so sakrálnymi pamiatkami v historickom centre.

   

  V rámci dvojhodinových komentovaných cykloprehliadok architekt priblíži významné, mnohokrát nepovšimnuté objekty a miesta, ktoré formovali rozvoj a vzhľad Trnavy od polovice 19. storočia až po súčasnosť. „Plánovaná trasa začína na Hospodárskej ulici a nadšencov zavedie aj mimo historického centra chráneného hradbami. Počas prehliadky získajú nový pohľad na mnohé stavby ako napríklad Bellušov vodojem, trnavský cukrovar, ale aj kontroverzné objekty a sídliská z obdobia socializmu,“ hovorí Alexander Prostinák, manažér Turistického informačného centra - Región TIRNAVIA a dodáva, že „prehliadka sa dá absolvovať na vlastnom bicykli alebo je možné si ho zapožičať od Kolokolo.“

   

  Prvá cykloprehliadka, 17. septembra, bude bezplatná v rámci Európskeho týždňa mobility. Cena ďalších prehliadok pre účastníkov na vlastnom bicykli je 3 €. Pre tých, ktorí si bicykel požičajú, je cena 5 €.

   

  Vstupenky je možné si rezervovať telefonicky na tel. č. +421/33 32 36 440, e-mailom na info@trnavatourism.sk, osobne v Turistickom informačnom centre – Región TIRNAVIA alebo na stránke http://bit.ly/RezervaciaCykloprehliadok.

   

  Termíny cykloprehliadok: 17. 9. (bezplatná prehliadka), 24. 9., 25. 9., 1. 10.

   

  Viac informácií nájdete na: http://bit.ly/Cykloprehliadky.  

   

  Foto na stiahnutie:

  http://www.uschovna.cz/zasilka/KVJ6HEW25AEHDCHK-GNS/
  http://www.uschovna.cz/zasilka/KVNHFUIVIG87788W-W62/

   

  Zdroj foto: Trnava Tourism

Kalendár udalostí
   
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
27 28 29 30 31 01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 01 02 03 04 05 06
Celý mesiac
Novinky